Super-stavby

Vitajte..Na tejto www stránke sa nachádzajú rôzne super-stavby, ktoré zaujali mnoho ľudi...veď sa pozrite.

Novinky

Dubai Towers - Dubai

Komplex štyroch budov „choreograficky“ zladených do unikátneho celku je skvelou ukážkou nástupu novej éry kriviek. Dubai Towers – Dubai sa v roku 2010 stanú dominantou luxusnej štvrte The Lagoon v dištrikte Al Dana.
„Súbudovie“, lokalizované v najprominentnejšej časti krajiny má podľa jeho tvorcov predznamenať architektonický štýl blízkej budúcnosti a naznačiť vývoj siluety The Lagoon v nasledujúcich rokoch. Dubai Towers – Dubai majú byť svetlom v tme, prvými sviečkami presvetľujúcimi zahmlenú budúcnosť. Tento symbolický význam je dokonale pretavený do vzhľadu jednotlivých veží, ktoré zvlnenými krivkami skutočne pripomínajú dynamický plameň sviečky. Toto unikátne architektonické stvárnenie umožňujú najnovšie technológie vychádzajúce z postupov využívaných v kozmonautike. Štyri budovy budú mať rozličnú výšku a počet nadzemných podlaží sa bude pohybovať v rozmedzí 54 – 97. Dubai Towers – Dubai ponúknu unikátny panoramatický výhľad na vodnú plochu a sedem zelených ostrovov vyhradených len pre najbohatších z najbohatších. Ich úlohou bude tiež skvalitniť infraštruktúru v celej oblasti. Zlepšiť vybavenie službami, posilniť maloobchodnú sieť a ponúknuť nové možnosti trávenia voľného času. Vo vežiach sa budú okrem kancelárií nachádzať zariadené i nezariadené luxusné apartmány, reštaurácie, posilňovne či centrá zdravia. V najvyššom objekte bude situovaný šesťhviezdičkový hotel.
 
Pozri.sk - Katalog