Super-stavby

Vitajte..Na tejto www stránke sa nachádzajú rôzne super-stavby, ktoré zaujali mnoho ľudi...veď sa pozrite.

Mrakodrapy

Bank of China Tower, Hong-Kong, miesto 10

Desiatku slávnych najvyšších budov uzatvára Bank of China. Musela prekonať nesmierne geografické, politické a stavebné prekážky. Budova vysoká 368 metrů je situována v hustom centrálnom distrekte Hongkongu na príkrom pozemku. Malý pozemok bol sputaný sieťou autostrád a rámp. Konštrukčné požiadavky vyplývajú z umiestnenia budovy v zóne tajfunov - namáhanie vetrom je dvojnásobné oproti New Yorku. A čo sa týka ochrany pred zemetrasením, je rovnako prísne ako v Los Angeles. Odborníci zakliali do budovy rad receptov pre zlepšenie úspešnosti organizace. Napríklad nosná konštrukcia budovy bola dokončena 8. 8. 1988, čo bolo podľa feng shue expertov najpríhodnejší dátum v minulom storočí. Dokončena bola v roku 1990. Trojúhoľníkový modul budovy se prelína aj do kompozicie okolitej čínskej záhrady na prízemí banky. Typické je použitie prírodných materiálov, vodných prvkov a tradičných čínských rastlin. Znakom čínských záhrad je kontrast plynúcej dynamiky zložitosti a jednoduchosti, aktivity a odpočinku. Dnes pôsobí Bank of China v centre Hongkongu ako gigantický talizman.
 
Pozri.sk - Katalog