Super-stavby

Vitajte..Na tejto www stránke sa nachádzajú rôzne super-stavby, ktoré zaujali mnoho ľudi...veď sa pozrite.

Historické stavby

Big-Ben, Tower Bridge

Jedna z najúžasnejších stavieb Londýna je famózny Big Ben, čo je hovorový názov pre vežu Westminsterstkého paláca s hodinami. V skutočnosti je Big Ben názov jej najväščieho zvonu, ktorý odbíja každú hodinu.
Medzi jednotlivými údermi je 5 sekundová prestávka. Jeho hmotnosť dosahuje približne 13,7ton, čím sa dostal na tretie miesto najťahších zvonov v UK. Big Ben sa stal hlavným symbolom Anglicka a tiež celej Veľkej Británie. Nezabudnuteľný dojem vo Vás ponechá most, ktorý bol nazvaný podľa neďalekej pevnosti(Tower)-Tower Bridge. Leží nad riekou Temža a častokrát si ho ľudia mýlia s existujúcim Londýnskym mostom (London Bridge). V minulosti, keď sa premýšľalo nad jeho stavbou,kolovali rôzne špekulácie, že znemožní lodnú dopravu po Temži. Preto sa vtedajší architekti spolu s mestom dohodli, že most bude zdvíhací.
 
Pozri.sk - Katalog